TÜRKİYE - İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

  SORU-1 : TÜRKİYE –İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN VATANDAŞLARIMIZA SAĞLADIĞI OLANAKLAR NELERDİR? YANIT-1 : Türk-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;

  Vatandaşlarımızın,

  • İsviçre vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem göreceklerini,
  • Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini,
  • İSVİÇRE'DE kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya devam edeceklerini öngören temel haklar sağlamaktadır. Ayrıca, bu sözleşme ile;

  a) Vatandaşlarımız ve aile bireylerinin;
  * hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malüllük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,
  b) Vatandaşlarımızın
  * eş ve çocukları için yapılan aile yardımları ile
  * işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.

  SORU-2 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞAN SİGORTALILAR, ÖNCELİKLE NELERE DİKKAT ETMELİDİRLER?
  YANIT-2 :

  • İSVİÇRE'DE çalışmalarınızla ilgili olarak SİGORTA KARTI, ÇALIŞMA BELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
  • Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde;

  * İSVİÇRE'DE bağlı bulunduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
  * Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan İSVİÇRE'DEKİ ÇALIŞMA ATAŞELİKLERİMİZE
  veya
  *ANKARA’DA Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na
  başvurunuz.

  ÖNEMLİ UYARI:
  YAZILI BAŞVURULARDA İSTEK VEYA SORULARINIZI AÇIKÇA YAZIP, VARSA TÜRKİYE VE İSVİÇRE SİGORTA SİCİL NUMARALARINIZI MUTLAKA BELİRTİNİZ.

  SORU-3 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞAN SİGORTALILAR İLE YANLARINDA İKAMET EDEN AİLE BİREYLERİNE HANGİ SAĞLIK YARDIMLARI YAPILMAKTADIR?
  YANIT-3 : * MUAYENE VE TEDAVİ AMAÇLI OLANLAR

  • Hastalıkların teşhisi
  • Diş muayeneleri
  • Kür tedavileri
  • İlaç, sargı ve şifa verici maddeler

  *DİĞER YARDIMLAR

  • Gözlükler, ortopedik gereçler ve diğer yardımcı araçlar,
  • Hastanın evde bakımı
  • Ev işleri için yardım
  • Hastanelerde yatarak tedavi
  • Yol masrafları
  • Analık halinde yapılacak yardımlar.

  SORU-4 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞMAKDA OLAN SİGORTALI İLE BERABERİNDE İKAMET EDEN AİLE BİREYLERİNDEN KİMLER SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAKTADIRLAR?
  YANIT-4 : ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ (SİGORTALININ KENDİSİ)

  • EŞİ
  • ÇOCUKLARI
  • Bir İsviçre Hastalık Kasasında sigortalı olan Türk işçilerinin İSVİÇRE'DE oturan veya devamlı ikametgahı burada bulunan ve yardıma müstehak eş ve çocukları da sigortalıdır. Yardıma hak kazanmak için aile bireylerinin kendilerine ait ve belirli bir sınırı aşmayan bir gelire sahip bulunmaları gerekmektedir.
  • Çocuklar, 18 yaşını dolduruncaya kadar sigortalıdır. Çalışmayanlar, en fazla 23 yaşına kadar sigortalıdırlar. Genel veya mesleki eğitim yapan çocuklar, en fazla 27 yaşını dolduruncaya kadar yardım talep edebilirler. Bedeni, ruhi veya akli sakatlıkları nedeniyle geçimlerini sağlayamayacak durumda olan çocuklar için bir yaş sınırı yoktur. Ancak, bu kişilerin özürlülüklerinin aile sigortasından yararlanmakta iken mevcut olması şartı aranmaktadır.
  • Sigortalı ile aynı çatı altında yaşayan ve geçimlerinin tamamı veya büyük bir kısmı sigortalı tarafından karşılanan ve geliri belirli bir sınır aşmayan diğer aile bireylerine de Hastalık Yardım Sandıkları’nın tüzüklerine göre yardım yapılabilir.

  (Üvey çocuklar, torunlar, bakım için alınan veya evlat edinilerek bakılan çocuklar vb.)

  • Geçimi sigortalı tarafından sağlanan anne, baba, üvey anne/baba, kayınpeder/valide, büyük baba/anne.

  SORU-5 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞAN SİGORTALILAR İLE YANLARINDA OTURAN AİLE BİREYLERİ, GEÇİCİ OLARAK (GEZME, TATİL vb.) TÜRKİYE’YE GELDİKLERİNDE KENDİLERİNE NE ŞEKİLDE SAĞLIK YARDIMI VERİLMEKTEDİR?
  YANIT-5 :

  • İSVİÇRE'DE çalışan sigortalılar ve yanlarında sürekli olarak oturan aile bireyleri, ülkemizde hastalık ve analık yardımlarından ÜCRETSİZ olarak yararlanırlar.
  • Yardımlar Türkiye’deki Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hastanelerinde sağlanır.

  ÖNEMLİ UYARI :
  TÜRKİYE’DE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN TÜRKİYE’YE GELMEDEN ÖNCE, MUTLAKA İsviçre HASTALIK KASASINA SAĞLIK YARDIMLARINA HAK KAZANMA BELGESİ DÜZENLETİNİZ. BUNLAR İŞÇİ VE AİLE BİREYLERİ İÇİN T/A 11 FORMÜLERİDİR.

  SORU – 6 : İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE’YE GEÇİCİ OLARAK GELEN SİGORTALILAR VEYA AİLE BİREYLERİNİN HASTALANMALARI HALİNDE NE YAPILMALIDIR?
  YANIT – 6 :
   

  • Önce İSVİÇRE'DEn alınan formülerle Türkiye’de oturulan yere en yakın SSK Sağlık Kuruluşuna başvurulmalıdır.
  • Bu şekilde yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
  • ANCAK, İŞÇİMİZ İSVİÇRE'DEN ALMASI GEREKEN BELGEYİ KAYBETMİŞ, HİÇ ALMAMIŞ, İSVİÇRE'DE UNUTMUŞ VEYA BELGENİN YARARLANMA SÜRESİ GEÇMİŞ İSE,
  • Belge temini için (T/A 11) SSK Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.
  • Daha sonra kişi SSK hastanesine ÜCRETLİ olarak sevkedilir.
  • Bu ücretin İSVİÇRE'DEn alınabilmesi için, işçimizin Türkiye’deki SSK Sigorta Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bu ücretin İSVİÇRE Sigorta Kurumundan talebini, ilgili belgeleri göndermek suretiyle SSK Sigorta Müdürlüğü yapar veya belgeler İSVİÇRE'DE bağlı olunan hastalık kasasına ibraz edilmek üzere sigortalıya verilir.

  ÖNEMLİ UYARI :

  • KENDİNİZ VEYA AİLE BİREYLERİNİZLE BİRLİKTE GELDİĞİNİZDE, SAĞLIK YARDIMLARINA İHTİYAÇ DUYMANIZ HALİNDE, ÖNCELİKLE KURUM SAĞLIK TESİSLERİNE MÜRACAAT ETMEK ZORUNDASINIZ. ZORUNLU OLARAK KURUMUMUZA MÜRACAAT EDEMEMENİZ HALİNDE;KURUM DIŞINDA YAPILAN BİR TEDAVİDEN KURUMUMUZU DERHAL HABERDAR ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.
  • TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA SİZ VEYA EŞ VE ÇOCUKLARINIZ MUAYENE VE TEDAVİ İÇİN BAŞVURDUĞUNUZDA İLGİLİ GÖREVLİLERE İSVİÇRE ADINA TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜZÜ MUTLAKA BİLDİRİNİZ.

  SORU-7 : SİGORTALI VE BERABERİNDE AİLE BİREYLERİNİN SİGORTA VAK’ASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA (HASTALANDIKTAN SONRA) BAĞLI OLDUKLARI HASTALIK SANDIĞININ İZNİYLE TÜRKİYE’YE GELMELERİ HALİNDE, SAĞLIK YARDIMLARINDAN NE ŞEKİLDE YARARLANACAKLARDIR?
  YANIT-7 : İSVİÇRE'DE çalışan sigortalıların veya yanlarında ikamet eden aile bireylerinin İSVİÇRE'DE hastalanmaları halinde, gerek istirahatlı oldukları süreyi gerekse tedavilerine devam olunmak üzere bağlı oldukları İsviçre Hastalık Yardım Sandıkları’nın izni ile ülkemize gönderilmeleri halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
  ANCAK;

  • İlgililerin Türkiye’ye gelirken İsviçre Hastalık Yardım Sandığınca haklarında düzenlenmiş T/A 12 formülerini almaları gerekir.
  • T/A 12 formülerinin en önemli özelliği, Türkiye’de ikamet adresinde kullanılabilir olmasıdır.

  ÖNEMLİ UYARI :

  • SİGORTALI, TÜRKİYE’YE GELİR GELMEZ İKAMETGAH ADRESİNİ BÖLGESİ İÇİNE ALAN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA ACİL BİR DURUMDA DAHA SONRA YETKİLİ MÜDÜRLÜĞE BİLGİ VERİLMEK KOŞULUYLA, İKAMETGAHINA EN YAKIN SSK SAĞLIK TESİSİNE BAŞVURMAK ZORUNDADIR.

    AYRICA;

  • İSVİÇRE'DE çalışan kadın sigortalı veya erkek sigortalının sigortalı olmayan eşinin doğum yapmak üzere Türkiye’ye gelmesi halinde de, sağlık tesislerinden yararlanabilmesi için yine İsviçre Hastalık Kasasınca düzenlenmiş T/A 12 formülerini alması gerekmektedir.

  SORU-8 : İSVİÇRE'DE KAZA GEÇİRİP VEYA MESLEK HASTALIĞINA TUTULUP BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEK ÜZERE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN SİGORTALI, SAĞLIK YARDIMINI ALABİLMESİ İÇİN NE YAPMALIDIR?
  YANIT-8 :

  • İSVİÇRE'DE kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilecek olan sigortalıların, ilgili sigorta müdürlüğümüze ibraz edilmek üzere İsviçre İş kazaları ve Meslek Hastalıkları sigortası tarafından düzenlenmiş (T/A 23) formülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Bu belge ile sadece sigortalının kazadan dolayı veya meslek hastalığı nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi edilebilir.
  • Bu formüler sadece sigortalı için düzenlenir.

  SORU-9 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TÜRKİYE’DE OTURAN AİLE BİREYLERİNDEN HANGİLERİ, SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLİRLER?
  YANIT-9 : Sigortalının ülkemizde ikamet eden aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 106. ve 35. maddeleri gereğince işlem yapılacak olup;

  - 106. Madde gereğince;

  a) Karısı çalışamayacak durumda malül veya 60 yaşını doldurmuş kocası
  b) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malül erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan aylık yahut gelir almayan kız çocukları,
  c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana, babası.

  - 35. Madde gereğince de; sigortalının eşi, yine mevzuatımızda yazılı süreleri aşmamak kaydıyla sağlık yardımlarından yararlanırlar.

  SORU-10 : İSVİÇRE'DE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN, TÜRKİYE’DEKİ AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANMALARINI SAĞLAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
  YANIT-10:

  • Sigortalının Türkiye’de ikamet eden aile bireylerine, bağlı oldukları İsviçre Hastalık Kasaları adına SSK tarafından sağlık yardımları yapılması için ilgili İsviçre Hastalık Kasasınca düzenlenmiş olan yardımların başlangıç tarihini ve yardımlara hak kazanan aile bireylerini gösterir T/A 9 işaretli formülerin sağlanması gerekmektedir.
  • Bu belgeyi sağlamak için sigortalılar, bağlı bulundukları İsviçre Hastalık Kasasına başvurarak Türkiye’de oturan ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanmalarını sağlamak amacı ile T/A 91 rehberini talep ederek, rehberin son sayfasını doldurup İsviçre Hastalık Kasasına vereceklerdir.
  • İsviçre Hastalık Kasası, bu bildirimi alınca T/A 9 formülerini düzenleyerek sigortalının aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki SSK Sigorta Müdürlüğüne gönderecektir.

  ÖNEMLİ UYARI :

  T/A 91 Rehberini doldururken, aile bireylerinizin Türkiye adreslerini açık ve net bir şekilde veriniz (İL, İLÇE, MAHALLE VE SOKAK ADI İLE KAPI NUMARASI).

  SORU-11 : TÜRKİYE’DE GEÇİCİ OLARAK BULUNAN SİGORTALININ VE YANINDAKİ AİLE BİREYLERİNİN KURUM DIŞINDA YAPTIRDIKLARI MUAYENE VE TEDAVİ MASRAFLARININ İsviçre HASTALIK SANDIKLARINCA ÖDENMESİ NE ŞEKİLDE OLUR?
  YANIT-11 : İSVİÇRE'DEn geçici olarak ülkemize gelen sigortalılar ve yanında ikamet eden aile bireylerinin ülkemizde Kurum dışı sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedavilerine ait masraflar, sigortalı tarafından İsviçre Hastalık Kasasına ibraz edildikten sora, İsviçre Sandığı, yapılan bu masrafları ödeme kararı aldığı takdirde, ödenecek miktarlar Kurumumuzdan öğrenilmek suretiyle ilgililere iade edilir.

  NOT : 1.1.2000 tarihinden sonra sigortalı ile sigortalının eş ve çocuklarına sağlanacak olan protez, araç ve gereç bedellerinin % 20'si, katkı payı olarak alınır. Ancak, bu miktar asgari ücretin 1,5 katını geçemez.

  Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşleri ile Kurumumuzdan haksahibi olarak gelir ve aylık almakta olan eşlere sağlanacak olan protez, araç ve gereç bedellerinin % 10'u katkı payı olarak kendilerinden alınacaktır. Ancak bu miktar asgari ücret tutarını geçemez.
  Gelir veya aylık alanların çocukları ile yetim aylığı alan çocuklara protez yardımı yapılır. Ancak, katkı payı alınmaz.
  Ayrıca, gelir veya aylık sahibinin ana ve babasına protez yardımı yapılmaz.

  SORU-12 : İSVİÇRE MEVZUATINA GÖRE MALÜLLÜK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-12 :

  • Meslek malülü durumunda olunduğunun veya kazanma gücünün yitirildiğinin hekim raporu ile belgelenmesi,
  • En az 60 aylık sigortalılık (prim ödeme) süresinin bulunması,
  • Malüllük durumunun meydana geldiği tarihten önceki son beş yıl içinde, en az 36 ay mecburi sigorta primi ödenmiş olması gereklidir.

  ÖNEMLİ UYARI :

  İsviçre sosyal güvenlik mevzuatında yapılan ve 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklikle, mesleki işgöremezlik veya malüllük aylığına hak kazandıran mevcut koşullara, "sigorta olayının ortaya çıktığı tarihten önceki son 60 ay içinde 36 ay sigortaya tabi işlerde çalışmış olmak" koşulu da eklenmiştir.
  Bu düzenlemeye göre, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra İsviçre Sigorta Kurumundan aylık tahsisi talebinde bulunan vatandaşlarımızın bu talepleri, Yasanın öngördüğü anlamda "malül" sayılsalar bile; "son 60 ay içinde 36 ay sigortalı çalışmış olmak" koşulunu yerine getirmedikleri gerekçesiyle reddedilmektedir.
  Diğer taraftan, vatandaşlarımıza İsviçre sosyal güvenlik mevzuatına göre, işgücü kaybı yanında, İsviçre İş Piyasasının durumu da dikkate alınarak tahsis edilen malüllük aylıkları, haksahibi vatandaşlarımızın İSVİÇRE'DEn kesin olarak ayrılması halinde, sözkonusu mevzuat uyarınca; iş piyasası durumunun büyük veya küçük oranda dikkate alınmış olmasına göre, ya tümü ile kesilmekte ya da "meslekte işgöremezlik" aylığına dönüştürülerek 1/3 eksiği ile ödenmektedir. Vatandaşlarımızın yurda dönmeden önce Ataşeliklerimize müracaat etmeleri yararlı olacaktır.

  SORU-13 : TÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINDAN) MALÜLLÜK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-13 :

  • Sağlık Kurulu Raporuna göre malül sayılmak,
  • Toplam olarak en az 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  • İşten ayrıldıktan sonra, yazılı olarak malüllük aylığı isteğinde bulunmak gerekmektedir.

   SORU-14 : İsviçre MEVZUATINA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-14 : İsviçre sosyal sigorta mevzuatına göre;

  • 65 yaşını dolduran ve 60 ay hizmeti olan,
  • 63 yaşını dolduran ve 35 yıl hizmeti olan,
  • 60 yaşını dolduran, 35 yıl hizmeti olan, "yaşlılık aylığının başlamasında,  ağır özürlü olarak kabul edilen, "işgöremez " sayılan  ya da "mesleğini icra edemez" durumda olan ve
  • 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan, son 10 yıl içinde 8 yıl prim ödemiş ve son 1,5 yıl içinde 52 hafta "işsiz" kalmış olan sigortalılar ile
  • 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan ve 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıIdan fazla sigorta primi ödemiş olan kadın sigortalılar "yaşlılık aylığı" na hak kazanmaktadırlar.

   SORU-15 : TÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) YAŞLILIK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-15 :

  8.9.1999 tarihinde;yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler;

  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmak ve en az 5000 gün veya,
  • Kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmak, 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün veya,
  • Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün,

  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak şartı ile yaşlılık sigortasından emekliliğe hak kazanırlar.
  * 8.9.1999 tarihinde;

  • Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 22 (dahil) yıldan fazla 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
  • Sigortalılık süresi l6 (dahil) yıldan fazla 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 (dahil) yıldan fazla 22 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
  • Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 (dahil) yıldan fazla 21 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
  • Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 19 (dahil) yıldan fazla 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,
  • Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla 19 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,
  • Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,
  • Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,
  • Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla 16 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,
  • Sigortalılık süresi 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıldan az erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 6000 gün

  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

  • 15 yıllık sigortalılık süresini, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
  • Bu şartları yerine getirememiş durumda olanlardan kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olması, en az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
  • 8.9.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;
  • Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,
  • Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır.

  SORU-16 : İsviçre MEVZUATINA GÖRE DUL YETİM AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-16 : Sigortalının ölüm tarihinde en az 60 aylık sigortalılık süresi (prim ödeme süresi) varsa veya sigortalı; yaşlılık ya da malüllük aylığı almakta iken yahut işkazası sonucu vefat etmiş ise, geride kalan dul eş ve çocuklarına aylık bağlanır.

  SORU-17 : TÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINDAN) DUL-YETİM AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
  YANIT-17 :

  • Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta veya
  • Bağlanmış bulunan malüllük ya da yaşlılık aylığı; sigortalı olarak çalışmaya başlanılması nedeniyle kesilmiş olan yahut,
  • Toplam olarak en az 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda, ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanır.

  SORU-18 : TÜRKİYE’DE VEYA İSVİÇRE'DE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİ YETERLİ İSE, AYRI AYRI TAM AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?
  YANIT-18 : Türkiye ve İSVİÇRE'DE geçen sigortalılık süreleri; malülük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.

  SORU-19 : TÜRKİYE’DE VEYA İSVİÇRE'DE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİ YETERLİ DEĞİL İSE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ YAPILARAK KISMİ AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?
  YANIT-19 : Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir.

  SORU-20 : TÜRKİYE-İSVİÇRE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE HANGİ HİZMETLER BİRLEŞTİRİLEBİLİR?
  YANIT-20 : İSVİÇRE'DE geçen hizmetlerle, Türkiye’de;

  • Sosyal Sigortalar Kurumuna,
  • T.C. Emekli Sandığına,
  • Bağ-Kur’a,
  • Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına

  Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.

  SORU-21 : AİLE YARDIMLARI (ÇOCUK PARALARI) KİMLER İÇİN ÖDENİR?
  YANIT-21 : İSVİÇRE'DE çalışan Türk işçileri, İSVİÇRE'DE yanlarında kalan çocukları ve Türkiye’de yaşayan çocukları için Aile Yardımlarından yararlanırlar.

  ÇOCUK PARASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN:

  • İşçilerimiz "KG 51" kod nolu talepnameyi doldurarak İsviçre İş ve İşçi Bulma Kurumuna vermelidirler.
  • Çocuk parası ödenmesi hakkında "KG 51" kod nolu talepname, "KG 53-t" kod nolu Medeni Hal Belgesi ile kanıtlanmalıdır. Medeni Hal Belgeleri, işçinin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresindeki bilgilere göre Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüklerince düzenlenmektedir.
  • MEDENİ HAL BELGELERİ düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, her yıl yenilenmelidir.

  SORU-22 : ÇOCUK PARALARININ TÜRKİYE’YE TRANSFERİ MÜMKÜN MÜDÜR?
  YANIT-22 : İSVİÇRE'DE çalışıp da Türkiye’de ikamet eden çocuklarına bakmayan Türk işçilerinin, çocuk paraları kesilerek doğrudan doğruya Türkiye’deki eşe ve çocukların geçimini sağlayan diğer gerçek ya da tüzel kişilere transfer edilebilir. Çocuk paralarının transferi, Kurumumuzun talebi ve aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

  SORU-23 : İSVİÇRE'DEN PRİM İADESİ NE ZAMAN TALEP EDİLEBİLİR?
  YANIT-23 : İSVİÇRE’yı terk eden Türk vatandaşları, İSVİÇRE'DE mecburi sigortalılıklarının sona erdiği tarih itibariyle, (hastalık parası, işsizlik parası, işsizlik yardımı vb. ödemelerden yararlananların ödemenin bitim tarihinden itibaren) iki yıllık bekleme süresini doldurdukları takdirde prim iadesi talebinde bulunabilirler.
  İkametgahlarını Türkiye’ye nakledenlerden, iki yıllık bekleme süresini doldurmadan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanların, prim iadesi talebinde bulunabilmeleri için, çalışmalarının bitim tarihinden itibaren iki yıllık bekleme süresini doldurmaları gerekmektedir.

  SORU-24 : PRİMLERİN İADE EDİLECEĞİ HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?
  YANIT-24 :

  • Dul eş,
  • Dul eş yok ise yetimler,
  • Dul erkek veya dul kadın; üvey baba veya üvey anne ise, üvey baba veya üvey anne ile birlikte yetim çocuklar.

  SORU-25 : DUL VE YETİMLERE PRİM İADESİ İÇİN BEKLEME SÜRESİ NE KADARDIR?
  YANIT-25 : Dul ve yetimler için bekleme süresi sözkonusu değildir.

  SORU-26 : YETİMLER NE ZAMANA KADAR PRİM İADESİ TALEBİNDE BULUNABİLİRLER?
  YANIT-26 :

  • 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar,
  • Öğrenimlerine veya mesleki eğitime devam edenler ile bedensel ya da ruhi özürlülük nedeniyle kendi geçimlerini sağlayamayacak durumda olan yetimler; 27 yaşlarını dolduruncaya kadar.

  SORU-27 : HANGİ PRİMLER İADE EDİLEMEZ?
  YANIT-27 :

  • Sigortalının bizzat katkıda bulunmaması nedeniyle prim iadesi kapsamı dışında bırakılan primler,
  • çocuk yetiştirme sürelerine ait primler,
  • işveren hissesi,
  • kazanç yerine geçerli olan (işsizlik parası, işsizlik yardımı vb.) ödemeler için yatırılmış olan primler,
  • herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir yardım varsa, bu yardımlardan önceki primler.

  SORU-28 : PRİM İADESİ İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR?
  YANIT-28 : İSVİÇRE’yı terk eden Türk vatandaşları; İsviçre sigorta kartlarının asılları, nüfus cüzdanları ile birlikte bizzat ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürlüğüne İl Müdürlüğü olmayan yerlerde Sigorta Müdürlüklerine başvurmalıdırlar.

  ÖNEMLİ HATIRLATMA :

  • TÜRKİYE’YE KESİN OLARAK DÖNEN VATANDAŞLARIMIZIN VE MİRASÇILARININ, İsviçre SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN DOĞAN TALEP HAKKLARI; TÜRK-İsviçre SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN 47 (a) MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN "YETKİ"YE DAYANILARAK İSVİÇRE'DEKİ BİRİMLERİMİZCE (NÜRNBERG ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİMİZCE) İZLENMEKTE; İsviçre SİGORTA KURUMU İLE ÇÖZÜME BAĞLANAMAYAN UYUŞMAZLIKLAR YARGI MERCİİNE İNTİKAL ETTİRİLMEKTE, SÖZKONUSU VATANDAŞLARIMIZIN BU HAKLARI YARGI MERCİİ ÖNÜNDE DE SAVUNULMAKTADIR.
  • PRİM İADE TUTARI İSTEĞİNİZ HALİNDE TARAFINIZA DÖVİZ OLARAK ÖDENEBİLİR.

  SORU-29 : YUTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASINA OLANAK SAĞLAYAN 3201 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?
  YANIT-29 : 22.5.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanun ile; vatandaşlarımızın yurtdışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

  SORU-30 : 3201 SAYILI KANUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
  YANIT-30 : 18 yaşından sonra yurtdışında Türk vatandaşı olarak çalışma süresine sahip olan kişiler; Kanundan yararlanabilirler. Yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçmeyen süreler borçlandırılamaz.

  SORU-31 : YURTDIŞINDA ÇALIŞILMAYAN SÜRELER BORÇLANILABİLİR Mİ?
  YANIT-31 : Yurtdışında çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri (çalışılmayan süreler) ile ev kadını olarak geçen süreler de borçlanılabilir.

  SORU-32 : YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN NE KADARI BORÇLANILABİLİR?
  YANIT-32 : Yurtdışı hizmetinin borçlanılması isteğe bağlı olduğundan; vatandaşlarımız çalışma sürelerinin tamamını veya istedikleri kadarını borçlanabilirler.

  SORU-33 : BORÇLANILACAK HİZMETLERİN BELGELENMESİ ZORUNLU MUDUR?
  YANIT-33 : Yurtdışı çalışmalarını borçlanmak isteyen vatandaşlarımız, borçlanacakları süreleri belgelemek zorundadırlar.

  SORU-34 : BORÇLANMAK İÇİN TÜRKİYE’YE KESİN DÖNÜŞ KOŞULU VAR MIDIR?
  YANIT-34 : Borçlanma hakkından yararlanabilmek için; işten ayrılarak Türkiye’ye kesin dönüş yapmak şarttır. İSVİÇRE'DEn işsizlik sigortasından veya ikamete dayalı olarak diğer sosyal yardımlardan yararlanılan sürelerdeki Türkiye’ye geçici gelişler, kesin dönüş olarak kabul edilmez.

  SORU-35 : BORÇLANMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VAR MIDIR?
  YANIT-35 : Türkiye’ye kesin dönüş yapılan tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde borçlanmak için yazılı olarak istekte bulunulması gerekmektedir.

  SORU-36 : BORÇLANMA İÇİN NEREYE BAŞVURULMALIDIR?
  YANIT-36 : Türkiye’ye kesin dönüş yapıp borçlanma için istekte bulunacak vatandaşlarımızdan;

  • Kesin dönüş tarihinden sonra herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ‘NA, çalışması olanlar çalışmalarından dolayı tabi oldukları son sosyal güvenlik kuruluşuna,
  • Ev kadını olarak geçen süreler için, BAĞ-KUR’a

  Yazılı olarak istekte bulunmaları gerekir.

  SORU-37 : BORÇLANMA İÇİN ÖDENECEK DÖVİZ NE KADARDIR?
  YANIT-37: Şu anda borçlanılacak her gün için 2 ABD Doları alınmakta olup, söz konusu rakamın indirilmesi ve yükseltilmesi ile döviz cinsine karar vermeye Bakanlar Kururlu yetkilidir. İSVİÇRE'DE çalışmış vatandaşlarımız isterlerse, 2 ABD Doları karşılığı DM ödeyebilirler.

  SORU-38 : BORÇ NE KADAR ZAMANDA ÖDENMELİDİR?
  YANIT-38 : Ödemek için bir süre bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız tahakkuk ettirilen borçlarını istedikleri zaman ödeye bilirler. Ancak; borç ödenmedikçe borçlandırılan süreler değerlendirilemeyeceği gibi ödenecek günlük döviz miktarının değiştirilmesi halinde, ödenmeyen süreler için değiştirilen günlük döviz miktarı geçerli olacaktır.

  SORU-39 : İSVİÇRE'DE İKEN BORÇLANMA YAPILABİLİR Mİ?
  YANIT-39 : Vatandaşlarımız, Türkiye’ye kesin dönüş yapmadan yurtdışında geçen sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanamazlar. Ancak; daha önce 2147 sayılı Kanuna göre yurtdışından borçlanma yapmış olan vatandaşlarımız isterlerse bakiye sürelerini yurtdışında iken de 3201 sayılı Kanuna göre borçlanabilirler.

  SORU-40 : PRİM İADESİ YAPILAN SÜRELER BORÇLANILABİLİR Mİ?
  YANIT-40 : İSVİÇRE'DE geçen sigortalılık sürelerine ait primlerinin iadesi; borçlanma için engel değildir.

  SORU-41 : TAM AYLIK ALANLAR BORÇLANABİLİR Mİ?
  YANIT-41 : Türkiye’deki sosyal güvenlik kuruluşlarımızca; iç mevzuata göre aylık bağlananlarla, sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanarak tam aylık bağlananlar borçlanma yapamazlar.

  SORU-42 : KISMİ AYLIK ALANLAR BORÇLANABİLİR Mİ?
  YANIT-42 : Türkiye-İSVİÇRE Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanarak, kısmi aylık bağlanan vatandaşlarımız da, kısmi aylıklarını tam aylığa çıkarmak için borçlanma yapabilirler.

  SORU-43: BORÇLANILAN SÜRELERE GÖRE AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI NEDİR?
  YANIT-43 : 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılan sürelerin dikkate alınarak aylık bağlanabilmesi için;

  • Yurda kesin dönüş yapılmış olması,
  • Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenip, ödemeden sonra aylık isteğinde bulunulması şarttır.

  SORU-44: BORÇLANMA SÜRELERİ İLE BAĞLANAN AYLIK YURTDIŞINDA İKEN KESİLİR Mİ?
  YANIT-44 : 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler de dikkate alınarak bağlanan aylık daha sonra yurtdışına çıkma veya yurtdışında bulunma sebebiyle kesilmez. Ancak; yurtdışında çalışmaya başlanılması halinde kesilir.

  BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ

   

  ADRES: 
  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
  Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
  Y.İ.H. Daire Başkanlığı
  06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
  TELEFON: +312. 430 20 50 (40 hat) - +312. 430 20 90 (PBX)
  FAX: +312. 435 32 14 (PBX)

  ADRES: Bonn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
  Ute Str.47
  53179 Bonn
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.228. 344084
  FAX: 347027

  ADRES: Berlin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Bismarckstr. 46
  10627 Berlin
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.30. 341 53 95
  FAX: 3424204
   
  ADRES: Frankfurt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Zeppelinallee 17
  60325 Frankfurt/Main
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.69. 778841
  FAX: 778041

  ADRES: Köln Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Luxemburger Str. 285
  50354 Hürth/Köln
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.2233. 76732
  FAX: 76732

  ADRES: Mainz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Ander Karsschanze 7
  55131 Mainz
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.6131. 982600
  FAX: 835119

  ADRES: Hannover Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Andreae Str.
  2/A 30159 Hannover
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.421.7686541
  FAX: 3008104

  ADRES: Hannover Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  (Bremen Bürosu)
  Schlachte 37
  28195 Bremen
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.421. 15735
  FAX:

  ADRES: Hamburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Tesdorpf Str.
  18 20148 Hamburg
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.40. 44809366
  FAX: 44809355

  ADRES: Düsseldorf Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Graf-Adolf Str.80
  40210 Düsseldorf
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.211. 359469
  FAX: 4547822

  ADRES: Karlsruhe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Kriegs Str.216
  76135 Karlsruhe
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.721. 857787
  FAX: 84719

  ADRES: Essen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Ruttenscheider Str.91
  45130 Essen
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.201. 793340
  FAX: 784779
   
  ADRES: Nürnberg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Am Plaerrer 4
  90429 Nürberg
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.911. 260166
  FAX: 260166

  ADRES: Münster Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Lotharinger Str. 25-27
  48147 Münster
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.251. 42492
  FAX: 43327

  ADRES: Stutgart Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Kerner Str.
  19/B 70182 Stutgart
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.711. 2865270
  FAX: 2865276

  ADRES: Münih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
  Göthestr 5/2
  80336 München
  İSVİÇRE
  TELEFON: +49.89. 550028848
  FAX: 55028849